Partner voor luchtdicht bouwen gedurende het bouwproces

Om op de juiste manier luchtdicht te kunnen bouwen, is tijdens de uitvoering vaak een duidelijk en gericht advies nodig om zo efficiënt mogelijk een bouwproject af te ronden. Vaak zit dat in de details. Faalkosten kunnen namelijk hoog oplopen, omdat verankeringen en afdichtingen, bijvoorbeeld, niet goed zijn afgestemd op de details van een bouwelement. Of omdat de verkeerde luchtdichting is toegepast.

Isero heeft specifieke kennis in huis over luchtdicht bouwen. De specialisten van Isero zijn een sparringpartner voor de aannemer en adviseren tot in detail welke onderdelen nodig zijn bij elk specifiek gebouw- en prefab-element dat moet bijdragen aan een luchtdichte constructie. Daarnaast biedt het bedrijf toolboxen aan voor luchtdicht bouwen. Op deze manier worden met de aannemer afspraken gemaakt over de levering van materialen, de correcte toepassing van de materialen en wordt volop advies gegeven en gecontroleerd of tijdens de bouw de normeringen worden behaald.

Energieprestatie

Luchtdicht bouwen is een technische term voor het dichten van ongewenste kieren en naden in een woning of gebouw om ongecontroleerde luchtstromen (in- en exfiltratie) te voorkomen. Het kierdicht bouwen vraagt om aandacht, vakmanschap en kwalitatief goede materialen op bouwdetailniveau. Het moet namelijk bijdragen aan de bouwkwaliteit, het comfort en aan een lager energiegebruik van het gebouw. De BENG-eisen die begin dit jaar de EPC hebben vervangen, houden in de praktijk in dat de energieprestatie van nieuwe gebouwen voortaan moet voldoen aan indicatoren die zijn gekoppeld aan een concrete hoeveelheid kWh/m² per jaar om de energie- behoefte te beperken.

Luchtdichting

Erwin Walk, senior accountmanager bij Isero en deskundig op het gebied van luchtdicht bouwen, legt uit waarom luchtdicht bouwen zo belangrijk is. “De BENG 1-eis heeft betrekking op de schil van een gebouw. Om de energieprestatienorm te behalen is luchtdichting cruciaal, omdat luchtlekken leiden tot onnodig energieverlies”, geeft hij aan. Binnen de BENG-eis moet het gebouw voldoen aan de geldende qv10-waarde, die aangeeft hoeveel liter lucht per seconde, per vierkante meter bij een drukverschil van 10 Pascal door de gebouwschil stroomt (dm3/s per m²). De luchtdichtheid moet worden berekend voor het gehele gebouw. Luchtdicht bouwen draagt bij aan een duurzame constructie, waardoor de ruimtes in een gebouw sneller een comfortabele temperatuur bereiken. Dit leidt tot een lager energieverbruik en minder CO₂-uitstoot.

“Een luchtdichte gebouwschil met de juiste afdichtingen voorkomt luchtlekken, waardoor de woning niet continu hoeft te worden opgewarmd in de winter en te worden afgekoeld in de zomer, iets wat veel energie kost” legt Walk uit. “Daarnaast veroorzaken luchtlekken in een constructie vochtproblemen, omdat vochtige binnenlucht de uitwendige scheidingsconstructie instroomt en kan condenseren. Vochtschade vermindert de levensduur van de bouwelementen.”

Toolbox luchtdicht bouwen

Isero, in de bouwsector bekend als ijzerwarengroothandel, heeft onder andere specifieke kennis in huis met betrekking tot luchtdicht bouwen. “Tijdens een bouwproject ontzorgen we de aannemer van A tot Z. Dat gaat verder dan alleen adviseren”, vertelt Walk. “Isero zorgt voor de juiste producten en materialen om luchtdicht te kunnen bouwen, die specifiek voor het project moeten worden toegepast. Wij zijn al vanaf de start van de uitvoering betrokken bij het bouwproject. Door middel van onze toolbox luchtdicht bouwen leveren we niet alleen de juiste materialen, we houden op locatie ook adviesgesprekken, ofwel toolboxmeetings, om de werknemers op de bouwplaats zo goed mogelijk te begeleiden en te instrueren bij het toepassen van de materialen”, zegt Walk.

Bijdragen aan efficiënte bouwplanning

De toolboxmeeting omvat gerichte informatie over de luchtdichtnormering van het specifieke project met als doel om de kwaliteitsborging van de luchtdichte constructie te realiseren. “Op het moment dat de werkvoorbereider het onderdeel luchtdicht bouwen uitwerkt, ondersteunt Isero als partner het bouwproces. We worden hierbij ondersteund door leveranciers en fabrikanten van A-merken. Op basis van de bouweisen en -wensen werkt Isero een product specifiek advies uit, dat in detail wordt afgestemd met de projectleider, uitvoerder en werkvoorbereider van het project”, vertelt Walk. Alle product- en prestatiebladen van de zorgvuldig geselecteerde producten worden met dit advies op de bouwplaats aangeleverd, indien gewenst opgedeeld per projectfase.

“De toolbox wordt vooraf aan de start van het luchtdicht bouwen gegeven, zodat de verwerkers met de juiste artikelen, op de juiste plaats en op de juiste manier aan de slag kunnen”, geeft Walk aan. Tijdens de hele bouwfase vindt nauw overleg plaats met de aannemer. “We begeleiden de periodieke kwaliteitscontroles op bepaalde, afgesproken delen van het project om de beoogde kwaliteit te kunnen halen en uiteindelijk ook aan de normering te voldoen.” Walk merkt op dat advies ook een steeds belangrijke rol speelt op de bouwplaats, bij met name het monteren van prefab bouwelementen. “Er moet steeds sneller en kwalitatief beter worden gebouwd”, aldus Walk.

Isero weet meer

Isero denk graag mee in het luchtdicht bouwen van uw nieuwbouw project. Wij werken hiervoor samen met De Kracht van de Combinatie, een samenwerkingsverband tussen onze leveranciers  Gebr. Bodegraven, fischer Benelux en CPG Nederland (illbruck en Nullifire). Samen bieden wij alle producten en kennis die nodig zijn voor het verbinden, bevestigen en (brandwerend) afdichten en verlijmen.

(artikel Cobouwvak mei 2021)

Meer weten?

Isero denkt graag met u mee over uw lichtdicht bouwen project. Neem contact op met een van onze vestigingen of bekijk ons assortiment bevestigingsmiddelen en ankerwerk, lijmen, kitten en purschuim en folies.