Soort productWis
MerkWis
ModelWis
  Inhoud (ml)Wis
   UitvoeringWis
    MaatWis
     KleurfamilieWis
      KleurWis
       Geschikt voorWis
        KlasseWis
         Geluidreductie (Db)Wis
          Lengte (cm)Wis
          Breedte (mm)Wis
           MateriaalWis
            TailleWis
             MEER FILTERS Filters

             Werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen

             Wanneer u naar uw werk gaat wilt u graag aan het einde van uw werkdag weer gezond en zonder verwondingen thuiskomen. Voor werkzaamheden waarbij u risico loopt op letsel is het verplicht om u zich daar tegen te beschermen. Hiervoor gebruikt u persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s).

             Wat betekent PBM?

             De afkorting PBM staat voor Persoonlijke beschermingsmiddelen.

             Wat is een PBM?

             Een persoonlijk beschermingsmiddel is een middel of uitrustingsstuk dat gedragen of vastgehouden kan worden ter bescherming van één of meerdere gevaren, tijdens werkzaamheden, voor de gezondheid of veiligheid.

             Welke PBM’s zijn er?

             Persoonlijke beschermingsmiddelen worden ingedeeld in hetgeen ze beschermen. Een overzicht van de categorieën:

             Wanneer zijn PBM’s verplicht?

             Naast dat het altijd verstandig is om persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen, is het in veel gevallen ook verplicht. Gehoorbescherming is bijvoorbeeld verplicht wanneer het gehoor langere tijd wordt blootgesteld aan een gemiddelde wat hoger ligt dan 85dB(A) en op een bouwplaats is het verplicht veiligheidsschoenen en een bouwhelm dragen. In veel gevallen voert de werkgever een risico inventarisatie uit waarmee wordt bepaald welke beschermingsmiddelen tijdens de werkzaamheden gedragen dienen te worden.

             Volgens de Arbowet en het Arbobesluit hebben ook werknemers een eigen verantwoordelijkheid waar het gaat om de werkzaamheden veilig uit te voeren. Deze verantwoordelijkheid van werknemers met betrekking tot persoonlijke beschermingsmiddelen ligt vast in artikel 11 Arbowet en artikel 9.3 Arbobesluit. Bij constatering van een overtreding wordt meestal de werkgever aangesproken op naleving van de wet. Bij een geconstateerde overtreding wordt geen boeterapport opgesteld als de werkgever datgene heeft gedaan wat van een werkgever verwacht mag worden (beschermingsmiddelen ter beschikking stellen, voorlichting, onderricht gegeven en toezicht gehouden). Wel kan dan de werknemer worden beboet.

             Waar moet een PBM aan voldoen?

             Persoonlijke beschermingsmiddelen worden na productie gekeurd en krijgen na goedkeuring een keurmerk mee waaraan te zien is dat ze veilig zijn voor gebruik.

             Wanneer gebruik je persoonlijke beschermingsmiddelen?

             Voor een aantal PBM’s is wettelijk vastgelegd wanneer ze gedragen dienen te worden. Daarnaast voert de werkgever in de meeste gevallen een risico inventarisatie uit, waaruit blijkt welke PBM’s gebruikt moeten worden tijdens de werkzaamheden en stelt deze dan ook ter beschikking.

             Wanneer welke PBM gebruiken?

             Wanneer welk persoonlijk beschermingsmiddel gedragen dient te worden, is afhankelijk van de werkzaamheden. De PBM’s zijn ingedeeld in de onderstaande categorieën:

             Categorie 1: persoonlijke beschermingsmiddelen tegen lage risico’s

             Deze beschermingsmiddelen bieden zonder dat er specifieke kennis voor nodig is bescherming. Bij het niet juist functioneren van de betreffende PBM is het risico op letsel minimaal.  Bij beschermingsmiddelen uit deze eerste categorie kan men denken aan een zonnebrilregenkleding en eenvoudige wegwerphandschoenen. De fabrikant van deze PBM’s tegen lage risico’s is verplicht om ten minste 10 jaar na productiedatum een technisch dossier van de producten te bewaren.

             Categorie 2: persoonlijke beschermingsmiddelen tegen middelhoge risico’s

             Beschermingsmiddelen uit categorie 2 zijn middelen waarbij de fabrikant ervoor moet zorgen dat de middelen voldoen aan de bepalingen die vastgelegd zijn in de EG-richtlijn 89/686/EEG. Dit betekent dat de fabrikant zorgt voor het technisch dossier – dat ook verplicht is in categorie 1 – en voor een typekeur van elk product. Doorgaans vallen de meeste persoonlijke beschermingsmiddelen onder deze categorie. Voorbeelden voor PBM’s uit categorie 2 zijn een snijbestendige veiligheidshandschoenenveiligheidsbril en veiligheidshelm.

             Categorie 3: persoonlijke beschermingsmiddelen tegen hoge risico’s

             Aan persoonlijke beschermingsmiddelen uit categorie 3 worden, naast de eisen in categorie 2, nog extra eisen gesteld. Deze PBM’s moeten geproduceerd zijn onder een door de EG erkend kwaliteitsborgingssysteem. Ze moeten beschermen tegen gevaren die de gezondheid ernstige- en onherstelbare schade toe kunnen brengen of dodelijk kunnen zijn. Hierbij kan men denken aan ademhalingsapparatuur, bescherming tegen straling of chemicaliën, gehoorbescherming, uitrustingen die beschermen tegen hitte of kou, valbescherming of bescherming tegen gevaarlijke spanning.

             Welke persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt in de bouw?

             Welke middelen in de bouw gedragen moeten worden is afhankelijk van de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden. De werkgever voert in de meeste gevallen een risico inventarisatie uit om te bepalen welke middelen gedragen dienen te worden. Veiligheidsschoenen en een bouwhelm zijn echter altijd verplicht bij betreding van een bouwplaats.

             Wanneer moet een PBM vervangen worden?

             Het verschilt per PBM artikel wanneer deze vervangen dient te worden. Een helm moet bijvoorbeeld bij stoten of vallen direct vervangen te worden. Aangeraden wordt om veiligheidsschoenen na 9-12 maanden te vervangen. Slijtage is niet altijd te zien dus het is belangrijk om kritisch te kijken naar frequentie van gebruik.

             Wie betaalt mijn PBM's?

             De werkgever verstrekt de benodigde PBM’s om de werkzaamheden veilig uit te voeren.