info

Corona maatregelen: laatste nieuws (7 juli)


Constructieankers? Gebruik een momentsleutel

Bij het verwerken van constructieankers (bijvoorbeeld FAZ ankers van Fischer) is men al jaren volgens het Bouwbesluit (par 1.3 lid 1.6 t/m 1.11 en ETAG 001-1 par4.0) verplicht om draaimomentgereedschap te gebruiken.

VEILIG WERKEN OP HOOGTE

Wij zijn van mening dat valbeveiliging niet ingewikkeld hoeft te zijn. Het bekende ABC van valbeveiliging bestaat uit drie basiselementen die samen een compleet persoonlijk valbeveiligingssysteem vormen voor veilig werken op hoogte.

TOEPASSEN VAN BOUWFOLIES

We gaan steeds slimmer om met de isolatie van onze gebouwen. Dit vanwege het klimaat en de daarbij behoren bouweisen maar ook voor een gezonde woonomgeving. Want vochtophoping, condens, houtrot en schimmels zijn prima te voorkomen.