VAAK SAMEN GEKOCHT

Alternatieven

Bisonkit tube 100ml product photo
BEKIJK PRODUCT
Bisonkit 250ml product photo
BEKIJK PRODUCT

Details

Merk:
Bison
EAN:
87296099
Soort product:
bisonkit
Fabrikantcode:
1301054

BIJLAGEN

Veiligheidsinformatieblad
Veiligheidsblad

Beschrijving

Universele contactlijm Bison Kit 50ml

Super sterke, universele contactlijm op basis van neopreenrubber. Voor ontelbare reparaties en klussen die direct vast moeten zitten. Uitermate geschikt voor materialen onder spanning.

Eigenschappen:

 • Direct vast
 • Super sterk
 • Geschikt voor materialen onder spanning
 • Universeel
 • Vloeibaar
 • Vocht- en vorstbestendig
 • Eenvoudig te verwerken
 • Temperatuurbestendig van -40°C to +70°C

Toepassingsgebied:

 • Uitermate geschikt voor het verlijmen van vlakverbindingen of lamineren van vele materialen die direct vast, belast en/of bewerkt moeten kunnen worden. Lijmt onder andere hout, board, fineer, plastic- en metalen bekledingsplaten (HPL, bijv. Formica), (schuim)rubber, leer, kurk, canvas, linoleum en polyetherschuim (geluidsisolatie) zowel onderling als op vele ondergronden. Ook voor reparaties aan bijvoorbeeld schoenen, tassen, speelgoed, tapijt, of bij het maken van (hobby) knutselwerken.
 • Verbruik: 2-2,5 m²/liter, tweezijdig aangebracht, afhankelijk van de aard van de te lijmen materialen.
 • Houdbaarheid ongeopend: Minimaal 24 maanden na productie.
 • Samengestelde artikelomschrijving: Tube 50 ml

Technische gegevens

 • Inhoud 50 ml
 • Kleur Geel / bruin
 • Lengte 25 mm
 • Breedte 25 mm
 • Hoogte 158 mm
 • Verpakking Tube
 • Gewicht 97 g

Gevarenaanduidingen Universele contactlijm Bison Kit 50ml

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp/
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen Universele contactlijm Bison Kit 50ml

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P261 Inademing van damp vermijden.
P370+P378 In geval van brand: blussen met: waternevel, alcoholbestendig schuim, bluspoeder, kooldioxide.
P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P501 De inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de nationale voorschriften.