bouwhelm veiligheidsbril handschoenen oorbescherming bij elkaar

Persoonlijke bescherming

Wanneer u naar uw werk gaat wilt u graag aan het einde van uw werkdag weer gezond en zonder verwondingen thuiskomen. Voor werkzaamheden waarbij u risico loopt op letsel is het verplicht om u zich daar tegen te beschermen. Hiervoor gebruikt u persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s).

  • PBM’s met CE-markering
  • Volgens Verordening (EU) 2016/425
  • Risicocategorieën 1, 2 en 3