Garantie en Reparatie

Garantie:

Isero B.V. verstrekt op alle aangeschafte artikelen in ieder geval 12 maanden garantie. U kunt geen beroep doen op een garantie indien: 

 • Het gebrek, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van ongewoon, oneigenlijk, onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik.
 • Het gebrek, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van normale slijtage of niet of onjuist uitgevoerd onderhoud.
 • Het gebrek, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van installatie, montage, wijziging en/of reparatie door uzelf of door derden.
 • Het geleverde artikel gewijzigd, aangepast, gebruikt of verwerkt is.
 • Het geleverde artikel aan een derde is overgedragen.
 • Isero B.V. het geleverde artikel geheel of gedeeltelijk van derden heeft verkregen en isero B.V. zelf bij deze derde geen aanspraak kan maken op vergoeding uit hoofde van een garantie.
 • Isero B.V. bij de vervaardiging van het geleverde artikel grondstoffen en dergelijke op aanwijzing van de wederpartij heeft gebruikt.
 • Het gebrek een vrij kleine afwijking is in kwaliteit, afwerking, afmeting, samenstelling en dergelijke, welke in de branche niet ongebruikelijk is of als het gebrek technisch gezien niet te voorkomen was.
 • De wederpartij niet al zijn verplichtingen uit de overeenkomst tijdig en correct jegens Isero B.V. is nagekomen.

Zie hiervoor ook onze Algemene Voorwaarden


Reparatie:

Uw (elektrisch) gereedschap laten wij graag voor u repareren en keuren. U brengt uw (elektrisch) gereedschap bij een van onze vestigingen aan de balie en wij bezorgen ze weer bij u op locatie. 

Wanneer wij uw (elektrisch) gereedschap gaan repareren zijn daaraan echter altijd kosten verbonden: 

 • Indien de kosten van reparatie minder zijn dan 55% van de huidige nieuwwaarde dan gebeurt reparatie altijd zonder voorafgaande prijsopgave.
 • Wanneer u besluit uw (elektrische) gereedschap niet te laten repareren worden de kosten van vracht en uurloon aan u doorberekend. Deze kosten zijn:

  € 17,50 excl. BTW > Ongerepareerd (elektrisch) gereedschap wordt vernietigd. 
  € 25,00 excl. BTW > Ongerepareerd (elektrisch) gereedschap retour klant.
  Bij aankoop van een nieuwe machine neemt de vestiging waar u de reparatie heeft ingeleverd deze kosten voor zijn rekening. 

 • Als een reparatie na 6 maanden niet is afgehaald, kan deze verkocht worden, de netto opbrengst gaat naar een goed doel.
 • Alle reparaties aan elektrisch gereedschap zijn volgens NEN 3140 "Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Laagspanning".


Al uw machines jaarlijks laten keuren, onderhouden en repararen? Uw machinepark en arbeidsmiddels inzichtelijk en voorzien van keuringscertificaten? Dan is het Isero Tool Management iets voor u!