Retour voorwaarden

Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de order, zonder opgave van reden, maar met voorafgaande kennisgeving aan Isero B.V., te retourneren binnen 14 (veertien) dagen bij al onze vestigingen. Deze termijn gaat in op de dag van levering van uw order.

Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien het product, de verpakking en alle geleverde toebehoren onbeschadigd retour zijn gezonden en het ordernummer duidelijk is vermeld.

Indien u producten retour stuurt, komen de kosten voor terugzending voor uw eigen rekening. Het door u betaalde bedrag voor de retour gestuurde producten wordt door Isero B.V. zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de dag waarop de retourzending is ontvangen, aan u terug betaald.

Speciaal bestelde producten, op maat gezaagde artikelen en alle overige maatwerk producten kunnen retour gestuurd worden, maar hiervoor wordt het aankoopbedrag niet terug betaald. Isero B.V. kan een retour uitsluiten bij de volgende producten:

- die naar hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
- die snel kunnen bederven of verouderen;
- waarvan de verpakking door u onbruikbaar is gemaakt;
- die geopend c.q. gebuikt zijn;
- die door Isero B.V. tot stand zijn gebracht volgens door u aangeleverde specificatie(s).