CO2-Prestatieladder

Isero B.V. is eind 2014 gestart met het certificeringstraject op niveau 3 van de CO2 Prestatieladder. In juni 2015 hebben wij het certificaat behaald. We willen hiermee laten zien dat we als bedrijf bewust omgaan met de uitstoot van CO2 en dat we daar als organisatie op sturen. In maart 2017 zijn we gestart met het certificeringstraject op niveau 5 en in juli 2017 hebben we het certificaat op niveau 5 behaald. Het certificaat heeft betrekking op alle vestigingen van Isero B.V.: Breur Ceintuurbaan IJzerwaren, Gerritse IJzerwaren, Van der Winkel IJzerwaren, Pijnenburg Bouw, Probin Kaatsheuvel, Freke bouwbeveiliging en het zusterbedrijf Gunters en Meuser B.V.

CO2-bewust certificaat niveau 5 Isero BV.pdf

De CO2 Prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2 bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en het gebruik van duurzame energie.

Hoe Isero invulling geeft aan haar verplichtingen in de kader van de CO2 Prestatieladder, kunt u lezen in onderstaande documenten.

Inzicht

Inzicht in onze CO2 uitstoot hadden we al omdat onze footprint al sinds 2006 wordt berekend door Climate Neutral Group. Deze CO2 uitstoot wordt direct gecompenseerd. 

3.A.1_2 en 5.A.1 Emissie inventaris rapport 2020.pdf

3.A.1_2 en 5.A.1 Emissie inventaris rapport 2019.pdf

4.A.1 en 4.A.3 Ketenanalyse Hang- en sluitwerk en Gereedschappen Isero B.V. versie 1.5 26-05-2021.pdf

4.A.1 en 4.A.3 Ketenanalyse Hang- en sluitwerk en Gereedschappen Isero versie 1.4 07-06-2020.pdf

 

Reductie

Door het inzicht in onze CO2 uitstoot hebben we effectieve doelstellingen kunnen opstellen. Naast het vaststellen van deze doelstellingen zijn subdoelstellingen bepaald en de maatregelen om deze te bereiken. De (sub)doelstellingen en maatregelen worden ieder half jaar gerievewd.

3.B.1_1 en 4.B.1 en 5.B.1 CO2 reductiedoelstellingen versie 7.0 24 maart 2021.pdf

3.B.1_1 en 4.B.1 en 5.B.1 CO2 reductiedoelstellingen versie 5.1 september  2019.pdf

3.B.1_2 Review CO2 reductiedoelstellingen mrt 2021.pdf

3.B.1_2 Review CO2 reductiedoelstellingen sept 2020.pdf

3.B.1_2 Review CO2 reductiedoelstellingen juni 2020.pdf

3.B.2_2 Energie meetplan 2020-2024.pdf

 

Transparantie

Wij communiceren transparant over alle zaken aangaande de CO2 Prestatieladder zowel intern, als extern via de website. Hieronder zijn de diverse communicatieberichten te downloaden.

3 C 1 Extern communicatiebericht november 2021.pdf

3 C 1 Extern communicatiebericht mei 2021.pdf

3.C.1 Extern communicatiebericht november 2020.pdf

3 C 1 Extern communicatiebericht juni 2020.pdf

3 C 1 Extern communicatiebericht maart 2020.pdf

3.C.1 Extern communicatiebericht sept 2019.pdf

3.C.2.1 Communicatieplan CO2 reductiesysteem maart 2021.pdf

 

Participatie

Wij nemen actief deel aan initiatieven rondom de reductie van CO2 in onze sector en/of daarbuiten. Hieronder kunt u het overzicht downloaden van de actieve deelname in 2018.

3.D.1_2 Actieve deelname initiatieven 31-05-2021.pdf

3.D.2_1 Budgetoverzicht initiatieven mei 2021.pdf