CO2-Prestatieladder

Isero B.V. is eind 2014 gestart met het certificeringstraject op niveau 3 van de CO2 Prestatieladder. In juni 2015 hebben wij het certificaat behaald. We willen hiermee laten zien dat we als bedrijf bewust omgaan met de uitstoot van CO2 en dat we daar als organisatie op sturen. In maart 2017 zijn we gestart met het certificeringstraject op niveau 5 en in juli 2017 hebben we het certificaat op niveau 5 behaald. Het certificaat heeft betrekking op alle vestigingen van Isero B.V.: Breur Ceintuurbaan IJzerwaren, Gerritse IJzerwaren, Van der Winkel IJzerwaren, Pijnenburg Bouw, Probin Kaatsheuvel, Freke bouwbeveiliging en het zusterbedrijf Gunters en Meuser B.V.

CO2-bewust certificaat niveau 5 Isero B.V.pdf

De CO2 Prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2 bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en het gebruik van duurzame energie.

Hoe Isero invulling geeft aan haar verplichtingen in de kader van de CO2 Prestatieladder, kunt u lezen in onderstaande documenten.

Inzicht

Inzicht in onze CO2 uitstoot hadden we al omdat onze footprint al sinds 2006 wordt berekend door Climate Neutral Group. Deze CO2 uitstoot wordt direct gecompenseerd.

3.A.1_1 Emissie inventaris jan 2021 tm dec 2021.pdf

3.A.1_1 Emissie inventaris jan 2021 tm jun 2021.pdf

3.A.1_1 Emissie inventaris jan 2020 tm dec 2020.pdf

3.A.1_1 Emissie inventaris jan 2020 tm juni 2020.pdf

3.A.1_1 Emissie inventaris jan 2019 tm dec 2019 aangepast nieuwe periode.pdf

3.A.1_1 Emissie inventaris jan 2019 tm juni 2019.pdf

3.A.1_2 en 5.A. Emissie inventaris rapport 2021 (co2-voortgangsverslag-en-energie-actieplan-05-07-2022).pdf

3.A.1_2 en 5.A.1 Emissie inventaris rapport 2020.pdf

4.A.1 en 4.A.3 Ketenanalyse Hang- en sluitwerk en Gereedschappen Isero IJzerwaren versie 1.6 21-04-2022.pdf

4.A.1 en 4.A.3 Ketenanalyse Hang- en sluitwerk en Gereedschappen Isero B.V. versie 1.5 26-05-2021.pdf

4.A.1 en 5.A.1 Scope 3 analyses tm dec 2021.pdf

4.A.1 en 5.A.1 Scope 3 analyses tm juni 2021.pdf

4.A.1 en 5.A.1 Scope 3 analyses 2020.pdf

4.A.1 en 5.A.1 Scope 3 analyses tm juni 2020.pdf

4.A.1 en 5.A.1 Scope 3 analyses 2019.pdf

4.A.1 en 5.A.1 Scope 3 analyses tm juni 2019.pdf

Reductie

Door het inzicht in onze CO2 uitstoot hebben we effectieve doelstellingen kunnen opstellen. Naast het vaststellen van deze doelstellingen zijn subdoelstellingen bepaald en de maatregelen om deze te bereiken. De (sub)doelstellingen en maatregelen worden ieder half jaar gerievewd.

3.B.1_1 en 4.B.1 en 5.B.1 CO2 reductiedoelstellingen versie 6.1 mrt  2020.pdf

3.B.1_1 en 4.B.1 en 5.B.1 CO2 reductiedoelstellingen versie 7.0 24 maart 2021.pdf

3.B.1_1 en 4.B.1 en 5.B.1 CO2 reductiedoelstellingen versie 8.0 21 maart 2022.pdf

3.B.1_2 Review CO2 reductiedoelstellingen mrt 2020.pdf

3.B.1_2 Review CO2 reductiedoelstellingen sept 2020.pdf

3.B.1_2 Review CO2 reductiedoelstellingen mrt 2021.pdf

3.B.1_2 Review CO2 reductiedoelstellingen sept 2021.pdf

3.B.1_2 Review CO2 reductiedoelstellingen juli 2022.pdf

3.B.2_2 Energie meetplan 2020-2024.pdf

Transparantie

Wij communiceren transparant over alle zaken aangaande de CO2 Prestatieladder zowel intern, als extern via de website. Hieronder zijn de diverse communicatieberichten te downloaden.

3 C 1 Extern communicatiebericht  maart 2022.pdf

3 C 1 Extern communicatiebericht november 2021.pdf

3 C 1 Extern communicatiebericht mei 2021.pdf

3.C.1 Extern communicatiebericht november 2020.pdf

3 C 1 Extern communicatiebericht juni 2020.pdf

3 C 1 Extern communicatiebericht maart 2020.pdf

3.C.2.1 Communicatieplan CO2 reductiesysteem maart 2022.pdf

Participatie

Wij nemen o.a. actief deel aan Hurk Industry Park, een initiatief van OndernemersKontact De Hurk, Gemeente Eindhoven, de Waterschappen, Provincie en ondernemers van De Hurk. Het initiatief wil het bedrijventerrein De Hurk verduurzamen, collectief aan de slag gaan met CO2-reductie. Dit willen ze bereiken door aanleg zonnepanelen, installeren laadpalen voor stimuleren van elektrisch rijden, slimme mobiliteit van auto naar OV (e)bike, vergroenen, ontharden, maar ook meenemen van gas/waterstof en warmte en koude energie in lokale energienetwerken met lokale opslag.
De plannen voor een groene wandelroute uitgewerkt. Deze groene wandelroute moet een stimulans zijn om de auto te laten staan en geeft bomen, planten water de ruimte.  Afspraken over cofinanciering door bedrijven en overheden worden in 2022 gemaakt.

3.D.1_2 Actieve deelname initiatieven 27-05-2022.pdf

3.D.2_1 Budgetoverzicht initiatieven mei 2022.pdf