PBM adembescherming

Gassen, giftige dampen, stofdeeltjes en nevels zijn niet altijd direct te zien, terwijl ze wel zeer schadelijk voor de gezondheid kunnen zijn. Een langere tijd hieraan blootgesteld worden, kan op latere leeftijd ernstige gezondheidsklachten opleveren. Het is dan ook van belang de juiste ademhalingsbescherming te dragen tijdens diverse werkzaamheden. Maar welke ademhalingsbescherming moet u kiezen? Wij helpen u bij het selecteren van het meest geschikte middel voor uw situatie.

Wat is ademhalingsbescherming?

Ademhalingsbescherming zorgt ervoor dat er lucht ingeademd kan worden wat vrij is van gevaarlijke stoffen zoals, stofdeeltjes, gassen en dampen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen afhankelijke en onafhankelijke ademhalingsbescherming. Welk soort ademhalingsbescherming nodig is, hangt af van een aantal omstandigheden:

  • Welke stoffen, dampen en/of gassen kunnen ingeademd worden en wat zijn hier de gezondheidsrisico’s van?
  • Wat is de werklocatie en wat zijn de voorzieningen?
  • De grenswaarde van een stof (maximaal toegestane concentratie)
  • Wat is de duur van de werkzaamheden?

Wat is afhankelijke adembescherming?

Afhankelijke adembescherming zuivert de omgevingslucht met een filter. Wel moet er dan meer dan 19% zuurstof aanwezig zijn in de ruimte en mag de ruimte niet gesloten zijn. Voorbeelden hiervan zijn o.a. stofmaskers, halfgelaatsmaskers en volgelaatsmaskers.

Wat is onafhankelijke adembescherming?

Onafhankelijke adembescherming maakt het mogelijk veilig te ademen in een onveilige omgeving, zoals wanneer de lucht te weinig zuurstof bevat of de lucht verontreinigd is door gevaarlijke stoffen. Voorbeelden van onafhankelijke adembescherming zijn o.a. de ademluchtflessen die de brandweer draagt.

Ademhalingsbescherming maskers: stofmaskers

Stofmaskers beschermen tegen stof, nevel, rook en vezels en zijn gekenmerkt door een FFP-code; FFP1, FFP2 en FFP3. Deze code geeft het prestatieniveau aan. FFP1 maskers worden alleen gebruikt in hobbymatige situaties. FFP2 en FFP3 bieden bescherming tegen gevaarlijk fijnstof. Het verschil tussen P2 en P3 is dat een P3 filter een hogere bescherming biedt dan een P2 filter.

  • P2 filter beschermt 10 keer de nominale protectiefactor (NPF), een beschermingsfactor ten aanzien van schadelijk stof.

P3 filter beschermt 50 keer de nominale protectiefactor (NPF). Het biedt bescherming tegen hogere concentraties schadelijk stof, kwartsstof, hard hout, asbest (lage concentraties)

Wat is een stofmasker?

De naam zegt het eigenlijk al; een masker wat gedragen wordt om stof tegen te houden. Het masker filtert verontreinigende lucht voordat deze ingeademd wordt. Het masker schermt de neus, mond en kin af om zo de luchtwegen optimaal te beschermen.

Stofmasker met filter

Stofmaskers zijn er in de zogenoemde vouwmaskers of voorgevormd masker (snuitjes). De maskers zijn uit te breiden met een ademventiel. Dit ventiel zorgt ervoor dat er minder ademweerstand is, wat het uitademen makkelijk maakt.

Wanneer stofmasker verplicht

In de meeste gevallen voert de werkgever een risico inventarisatie (RI&E) uit en hieruit komt welke PBM artikelen gebruikt moeten worden tijdens welke werkzaamheden en stelt deze ter beschikking. Zo ook de ademhalingsbescherming. Uit deze inventarisatie blijkt welke ademhalingsbescherming nodig is.

Diverse merken stofmasker

Ons assortiment bevat stofmaskers van onder andere de merken 3M, QZ, Delta Plus en Kelfort.

Ademhalingsbescherming maskers: halfgelaats-/volgelaatsmasker

Halfgelaats- en volgelaatsmaskers zijn de meest gebruikte gelaatsmaskers. Halfgelaatsmaskers bedekken de neus, mond en kin. Volgelaatsmaskers bedekken de mond, kin én het gezicht.

De maskers zijn herbruikbaar en worden in combinatie met filters gebruikt. Voor een optimale bescherming is het van belang het juiste filter te kiezen.

Halfgelaats- en volgelaatsmaskers met filter

Bij filters wordt er onderscheidt gemaakt tussen A1, A2 en P2 en P3 filters.
A1 en A2 filters beschermen tegen organische gassen en dampen, zoals oplosmiddelen in verf.
P2 en P3 filters beschermen tegen schadelijke fijnstof.

Filters voor organische gassen en dampen: A1 en A2

Het verschil tussen een A1 en A2 filter is de kwaliteit. Een A2 filter bevat meer actief kool, waardoor het meer gassen en dampen kan absorberen en het langer meegaat. Een A1 filter mag altijd vervangen worden voor een A2 filter.

A1 en A2 filters hebben een bruine kleurcodering. Deze is terug te vinden op de verpakking.

Een ABEK filter verschilt van een A1 en A2 filter doordat het tegen organische stoffen en dampen beschermt, maar ook tegen zure gassen, ammoniak en organische ammoniakderivaten.

Welk stofmasker heb ik nodig?

Welk stofmasker nodig is, is afhankelijk van hoe schadelijk de stof is die vrijkomt in de werkruimte. Belangrijk is goed te kijken naar hoeveel bescherming het masker biedt.

Stofmasker voor brildragers

Voor brildragers is een stofmasker met ventiel het beste om te gebruiken. Een masker met neusbeugel zorgt ervoor dat het masker goed op de neus geklemd word, zodat er aan de bovenkant geen lekkage ontstaat en de bril niet beslaat.

Adembescherming bij lassen

Bij laswerkzaamheden komt lasrook vrij wat schadelijk is voor de gezondheid. Gebruik bij lassen dan ook een P3 masker of een halfgelaats-/volgelaatsmasker met een stoffilter om te beschermen tegen de rook.

Stofmasker voor asbest

Wanneer er met asbest gewerkt wordt, is het alleen dragen van adembescherming niet voldoende. Asbest veroorzaakt huidproblemen dus een combinatie van een volgelaatsmasker met andere persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals handschoenen en een overall zijn hier noodzakelijk.

Adembescherming met baard

Het dragen van adembescherming in combinatie met het hebben van een baard is niet altijd eenvoudig. Een stofmasker sluit, door de baard, niet goed aan op het gezicht waardoor er lekkage ontstaat. Het dragen van een halfgelaatsmasker geeft hierin de beste bescherming, doordat het masker in verschillende maten leverbaar is en eenvoudig te verstellen is.

Wanneer stofmasker/filter vervangen

Een duidelijk teken voor het vervangen van een stofmasker is het moeilijker kunnen ademhalen. Het stofmasker is dan verzadigd.

Stofmaskers kunnen extra codes bevatten op de verpakking; D, R, NR en V.

  • D: deze vermelding geeft aan dat het masker een dolomiettest is ondergaan en voor meerdere shifts (binnen één dag) ingezet kan worden.
  • R/NR: ‘R’ (reusable) betekent dat het masker gereinigd en hergebruikt kan worden. Maskers met de code ‘NR’ (non-reusable) zijn niet herbruikbaar.
  • V: deze vermelding houdt in dat het masker is uitgerust met een uitademventiel, wat het comfort verhoogt.  

 

De filters van een halfgelaats- en volgelaatsmasker hebben een reukgrens. Zodra tijdens gebruik van het masker de chemische stoffen te ruiken zijn, moet het filter vervangen worden.

Belangrijk is hierin wel dat de voorschriften over onderhoud, reiniging en vervanging goed opgevolgd worden. Het masker en/of filter wordt geleverd met een gebruiksinstructie  betreffende preventief onderhoud. Ook staan hier aanvullende gegevens in met betrekking tot het vervangen van onderdelen en verwisselen van ventielen.

Meer weten?

Isero denkt graag met u mee over uw pbm's en werkkleding.

Bekijk hieronder ons assortiment adembescherming of neem contact op met uw vestiging.