CO2-Prestatieladder

Isero B.V. is eind 2014 gestart met het certificeringstraject op niveau 3 van de CO2 Prestatieladder. In juni 2015 hebben wij het certificaat behaald. We willen hiermee laten zien dat we als bedrijf bewust omgaan met de uitstoot van CO2 en dat we daar als organisatie op sturen. In maart 2017 zijn we gestart met het certificeringstraject op niveau 5 en in juli 2017 hebben we het certificaat op niveau 5 behaald. Het certificaat heeft betrekking op alle vestigingen van Isero B.V.: Breur Ceintuurbaan IJzerwaren, Gerritse IJzerwaren, Van der Winkel IJzerwaren, Pijnenburg Bouw, Probin Kaatsheuvel, Freke bouwbeveiliging en het zusterbedrijf Gunters en Meuser B.V.

CO2-bewust certificaat niveau 5.pdf

De CO2 Prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2 bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en het gebruik van duurzame energie.

Hoe Isero invulling geeft aan haar verplichtingen in de kader van de CO2 Prestatieladder, kunt u lezen in onderstaande documenten.

Inzicht

Inzicht in onze CO2 uitstoot hadden we al omdat onze footprint al sinds 2006 wordt berekend door Climate Neutral Group. Deze CO2 uitstoot wordt direct gecompenseerd.

Emissie inventaris jan 2021 tm dec 2021.pdf

Emissie inventaris jan 2021 tm jun 2021.pdf

Emissie inventaris jan 2020 tm dec 2020.pdf

Emissie inventaris jan 2020 tm juni 2020.pdf

Emissie inventaris jan 2022 tm juni 2022.pdf

Emissie inventaris jan 2022 tm dec 2022.pdf

Emissie inventaris rapport 2021 (co2-voortgangsverslag-en-energie-actieplan-05-07-2022).pdf

Emissie inventaris rapport 2020.pdf

CO2-Managementplan mei 2023.pdf

2023 Isero BV Ketenanalyse sanitair_DDA 1.0.pdf

2023 Isero BV Ketenanalyse Ijzerwaren_DDA 1.0.pdf

Scope 3 analyses tm dec 2021.pdf

Scope 3 analyses tm juni 2021.pdf

Scope 3 analyses 2020.pdf

Scope 3 analyses tm juni 2020.pdf

Scope 3 analyses tm juni 2022.pdf

Scope 3 analyses tm dec 2022.pdf

Kwantitatieve scope 3 analyse 2023.pdf

Reductie

Door het inzicht in onze CO2 uitstoot hebben we effectieve doelstellingen kunnen opstellen. Naast het vaststellen van deze doelstellingen zijn subdoelstellingen bepaald en de maatregelen om deze te bereiken. De (sub)doelstellingen en maatregelen worden ieder half jaar gerievewd.

CO2 reductiedoelstellingen versie 6.1 mrt  2020.pdf

CO2 reductiedoelstellingen versie 7.0 24 maart 2021.pdf

CO2 reductiedoelstellingen versie 8.0 21 maart 2022.pdf

CO2-Managementplan mei 2023.pdf

Review CO2 reductiedoelstellingen mrt 2020.pdf

Review CO2 reductiedoelstellingen sept 2020.pdf

Review CO2 reductiedoelstellingen mrt 2021.pdf

Review CO2 reductiedoelstellingen sept 2021.pdf

Review CO2 reductiedoelstellingen juli 2022.pdf

Review CO2 reductiedoelstellingen sept 2022.pdf

Transparantie

Wij communiceren transparant over alle zaken aangaande de CO2 Prestatieladder zowel intern, als extern via de website. Hieronder zijn de diverse communicatieberichten te downloaden.

Extern communicatiebericht april 2023 stand van zaken .pdf

Extern communicatiebericht stand van zaken maart 2023 def.pdf

Extern communicatiebericht oktober 2022 .pdf

Extern communicatiebericht  maart 2022.pdf

Extern communicatiebericht november 2021.pdf

Extern communicatiebericht mei 2021.pdf

Extern communicatiebericht november 2020.pdf

Communicatieplan mei 2023

Participatie

Wij nemen o.a. actief deel aan Hurk Industry Park, een initiatief van OndernemersKontact De Hurk, Gemeente Eindhoven, de Waterschappen, Provincie en ondernemers van De Hurk. Het initiatief wil het bedrijventerrein De Hurk verduurzamen, collectief aan de slag gaan met CO2-reductie. Dit willen ze bereiken door aanleg zonnepanelen, installeren laadpalen voor stimuleren van elektrisch rijden, slimme mobiliteit van auto naar OV (e)bike, vergroenen, ontharden, maar ook meenemen van gas/waterstof en warmte en koude energie in lokale energienetwerken met lokale opslag.
De plannen voor een groene wandelroute uitgewerkt. Deze groene wandelroute moet een stimulans zijn om de auto te laten staan en geeft bomen, planten water de ruimte.  Afspraken over cofinanciering door bedrijven en overheden worden in 2022 gemaakt.

CO2-Reductieplan mei 2023.pdf