Isero doet méér voor haar omgeving

Ook Isero vindt het belangrijk om maatschappelijk verantwoord te ondernemen met respect voor de omgeving en maatschappij en te bouwen aan een duurzame toekomst. Voor ons betekent dit dat we ons bewust zijn van onze sociale rol en streven naar een organisatie met enthousiaste en gemotiveerde medewerkers. Daarnaast willen we samen met klanten en leveranciers werken op een klimaat neutrale wijze en zuinig zijn op ons milieu. Ons duurzaamheidsbeleid is gericht op 5 pijlers: Klant en product, People, Planet, Community en Ethics.


Klant en product

We willen onze klanten voorzien van ethische, duurzame en kwalitatief hoogstaande producten, samen met onze leveranciers wordt het aanbod van duurzame producten steeds verder uitgebreid. Ook denken wij graag mee als het gaat om milieubewuste keuzes in de bedrijfsvoering van onze klanten, kijk hiervoor op Isero Duurzaam & meer.

Voor de klant

Magazijncontainer met uw voorraad op uw bouwlocatie

Minder ritten naar de winkel, minder transportkosten, minder uitstoot van CO2 en stikstof én nooit meer misgrijpen en altijd up-to-date voorraad? Wij bieden voor grotere bouwprojecten de mogelijkheid om op uw bouwlocatie een magazijncontainer te plaatsen.

Voorraadbeheer in uw werkbus

Nooit meer misgrijpen op precies dát onderdeel dat hard nodig is om de klus te klaren? Weg moeten van de klus om materialen te gaan halen wat vooral tijdsverlies veroorzaakt? Dat is niet meer nodig met het Voorraadbeheer in de werkbus van Isero.

Reduceren van de afvalstroom door de inzet van Greenbox

Producten voor de klant worden niet meer geleverd in kartonnen dozen maar in de Greenbox. Dit is een soort voorraadkrat. Met deze voorraadkrat wordt het verpakkingsmateriaal aanzienlijk gereduceerd. De Greenbox rouleert tussen onze vestiging en het bouwproject wat onnodige verpakkingen reduceert.

NEN-keuringen bij u op locatie

Isero heeft 9 keurmeesters in dienst voor het verrichten van NEN-keuringen. Zij rijden (binnenkort) allemaal in elektrische bussen om het milieu zo veel mogelijk te ontlasten. Om het aantal ritten te beperken bundelen wij de keuringen tot het aantal benodigde dagdelen.

ICMS

Bij Isero is het mogelijk uw gebruikte pbm’s, werkschoenen en kleding in te leveren. Deze worden gerecycled naar nieuwe materialen zoals bv autostoelen. U ontvangt een dashboard met de positieve impact die u hierdoor maakt op onder andere CO2 en water reductie.


Als leverancier

terug naar boven


People

Het creëren van een cultuur waarin mensen zich zowel binnen als buiten ons bedrijf kunnen ontplooien.
Omdat we geloven dat mensen onze organisatie écht beter kunnen maken, stimuleren we elkaar om het beste uit onszelf te halen en oog te hebben voor de mensen met wie we samenwerken. We besteden veel aandacht aan een veilige, gezonde omgeving en een open en inspirerende werksfeer. Maar Isero doet meer. Onze medewerkers zijn de kern van het bedrijf en daar zijn we trots op. Daarom investeren we continu in ontwikkelingsmogelijkheden. Dat doen we met een uitgebreid opleidingsplan voor alle medewerkers:

terug naar boven


Planet

Waar gewerkt wordt in gebouwen en met vervoersmiddelen is CO2-uitstoot onvermijdelijk. Isero is zich hiervan bewust en is voortdurend op zoek naar manieren om onze CO2-uitstoot te reduceren. We maken gebruik van elektrisch vervoer, zijn onze panden voorzien van LED-verlichting, worden afvalstromen geminimaliseerd en gerecycled door o.a. het gebruik van greenboxen. Ook ons centrale distributiecentrum voldoet aan de hoogste duurzaamheidseisen.

terug naar boven


terug naar boven


Ethics

Wij vinden het belangrijk om ervoor te zorgen dat elk onderdeel van ons bedrijf met integriteit werkt. Om onze zakelijke en duurzame doelen te bereiken moeten we onze strategie ondersteunen met krachtige bestuursprocessen, sterke beleidslijnen en procedures, effectieve training en bewustwording, verantwoorde inkoop en reactief risicomanagement.

Gedragscode bedrijfsvoering en bedrijfsethiek

Wij committeren ons aan het volgen en naleven van de wetten, regels en richtlijnen. De gedragscode bedrijfsvoering en bedrijfsethiek geldt voor iedere medewerker van Isero en vormt de grondslag waarop wij onze activiteiten bouwen.

Fraude en diefstal

Het Beleid tegen fraude en diefstal geeft aan dat wij een nultolerantiebeleid hanteren voor alle vormen van fraude en diefstal, en de standaarden die wij van onze medewerkers verwachten.

terug naar boven