PBM Oogbescherming

De ogen zijn zeer kwetsbaar en snel beschadigd. Een kleine metaalsplinter of een spat van chemisch vloeistof kan al onherstelbare schade aanrichten. Daarom is het belangrijk om de juiste bescherming te dragen, passend bij uw werkzaamheden.

Wat valt er onder oogbescherming?

Onder oogbeschermingsmiddelen vallen ruimzichtbrillen, overzetbril en gelaatsschermen.
De overzetbril is geen Persoonlijk Beschermingsmiddel maar wordt tijdelijk gedragen en past over de gewone bril. Deze is niet krasbestendig, en is bijvoorbeeld geschikt voor bezoekers op de werkplek.

Waarom een veiligheidsbril dragen?

Om te voorkomen dat er gevaarlijke deeltjes en vloeistoffen in uw ogen komen, is het van belang om goede oogbescherming te dragen. Vaker dan gedacht worden ogen op veel werkplekken bloot gesteld aan diverse risico’s:

  • mechanische gevaren: stoten, deeltjes met hoge snelheid, splinters, perforatie
  • thermisch-mechanische gevaren: metaalspatten
  • thermische gevaren: kou en hitte
  • stralingsgevaar: lassen, UV-, IR-, laser-, zonnestralen en ioniserende stralen
  • chemische gevaren: stofdeeltjes, bijtende vloeistoffen, toxische of bijtende stoffen

Voor elk risico is een passende bril te verkrijgen.

Wanneer is oogbescherming verplicht?

Vanuit wetgeving is er geen wet die voorschrijft wanneer het verplicht is een veiligheidsbril te dragen. Toch is het dragen hiervan van groot belang! In de meeste gevallen voert de werkgever een risico inventarisatie uit en hieruit komt welke PBM artikelen gebruikt moeten worden tijdens welke werkzaamheden en stelt deze ter beschikking. Zo ook de oogbescherming.

Wie betaalt mijn veiligheidsbril?

De werkgever is verplicht om medewerkers te voorzien in de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Het beschikbaar stellen van een veiligheidsbril is hier een onderdeel van. Een veiligheidsbril/werkbril is niet fiscaal aftrekbaar.

Welke soorten veiligheidsbrillen zijn er?

De veiligheidsbril lijkt op een gewone bril, maar is een gekeurd Persoonlijk Beschermingsmiddel (EN 166). Deze wordt gebruik in situaties waarbij stof, splinters, slijpspatten en vloeistoffen gebruikt worden die niet schadelijk zijn voor de huid. De veiligheidsbril kan ook de functie van een gewone bril vervullen door de glazen de gewenste sterkte te geven. U zoekt bij ons het montuur uit en één van onze leveranciers maakt uw bril op sterkte.
Er zijn diverse soorten lenzen voor veiligheidsbrillen. Deze zijn gemaakt van verschillende materialen en kunnen diverse kleuren en coatings hebben. Uw keuze hierin wordt bepaald door de werkomstandigheden. Hardheid en krasbestendigheid zijn belangrijke factoren waar u bij de aanschaf op moet letten. Voorbeelden van lenseigenschappen zijn UV-doorlaatbaarheid, hittebestendigheid en extra contrast.
De ruimzichtbril is een veiligheidsbril die volledig aansluit op het gezicht. Hierdoor beschermt deze beter tegen stof en/of vloeistof dan een gewone veiligheidsbril. De ruimzichtbril past over een gewone bril.
Een gelaatsscherm biedt behalve voor de ogen ook bescherming voor het gezicht. Eronder kan een bril of veiligheidsbril gedragen worden. Een gelaatsscherm wordt bevestigd aan het hoofd en raakt het gezicht niet aan. Een gelaatsscherm is er in diverse materialen voor verschillende werkomstandigheden.

Waar moet een veiligheidsbril aan voldoen?

Zowel het glas als het montuur moet voldoen aan de EN166 normering. Dit betekent dat op beide het CE teken moet staan. Staat dit er niet op? Dan is het geen veiligheidsbril.

Wanneer moet een veiligheidsbril vervangen worden?

Een veiligheidsbril heeft weinig onderhoud nodig maar moet wel regelmatig schoongemaakt worden zodat krassen en/of scheurtjes tijdig ontdekt kunnen worden. Wanneer het zicht verminderd door krassen of verkleuring van de glazen moet de bril vervangen worden. Kunststof brillen gemaakt van polycarbonaat moeten om de 2/3 jaar vervangen worden.

Meer weten?

Isero denkt graag met u mee over uw pbm's en werkkleding.

Bekijk hieronder ons assortiment veiligheidsbrillen of neem contact met uw vestiging.