bouwhelm veiligheidsbril handschoenen oorbescherming bij elkaar

Persoonlijke bescherming

Voor werkzaamheden waarbij u risico loopt op letsel is het verplicht om u zich daar tegen te beschermen. Hiervoor gebruikt u persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). Isero is uw specialist in PBM’s en adviseert u graag in uw keuze voor PBM’s.

  • PBM’s met CE-markering
  • Volgens Verordening (EU) 2016/425
  • Risicocategorieën 1, 2 en 3