24/7 de juiste PBM’s beschikbaar met de Isero Vending Automaat

Hoeveel PBM’s worden er dagelijks verbruikt in jouw organisatie? Zijn alle medewerkers even zuinig? En worden altijd de juiste PBM’s gebruikt? Met de Isero Vending Automaat (IVA) ontstaat dit inzicht. En dat zorgt voor een besparing in gebruikte arbeidsmiddelen, maar het levert ook een efficiënt en prettig werkproces op.

PBM Vending Automaat is efficiënt en veilig

De Isero Vending Automaat heeft 432 vakken, die in gezamenlijk overleg worden ingericht. We stemmen af welke PBM’s en arbeidsmiddelen er beschikbaar moeten worden gesteld, maar ook wat de behoefte is per medewerker. Iedere medewerker ontvangt een gepersonaliseerde tag, waarmee de medewerker 24/7 alleen de voor haar of hem geschikte PBM’s kan selecteren. Dit zorgt voor een veilig en efficiënt proces.
De ervaring leert dat het zelfs besparingen oplevert van 20% tot 40%. Bovendien is met de Isero Vending Automaat minder personele inspanning nodig om de arbeidsmiddelen te verstrekken.

Service overeenkomst

Voor de Isero Vending Automaat werken we met een huur- en serviceovereenkomst. Met deze overeenkomst garanderen we een optimale werking. Zo zorgen we voor de juiste inrichting van de online database, een jaarlijkse reiniging en preventief onderhoud. Bij schade of defecten zorgen we voor herstel en reparaties.

Meer informatie