CE-Prestatieverklaringen

Met ingang van 1 juli 2013 is een Europese wet van kracht de Construction Products Regulation (CPR), die een minimale mate van veiligheid van bouwproducten voor consument en milieu beoogt te garanderen en de vrije handel binnen de EU moet bevorderen.

Voor veel producten die in de bouw worden toegepast geldt dat deze CE plichtig zijn, wat zoveel wil zeggen dat voor deze producten een CE prestatieverklaring beschikbaar dient te zijn. Op de artikelen of op de verpakking dient een CE label aangebracht te zijn. De wetgeving is van toepassing op alle artikelen waarvan een geharmoniseerde Europese norm is afgegeven.

Deze prestatieverklaringen (ook wel DoP’s genoemd = Declaration of Performance) geven informatie over de prestaties van producten in samenhang met het beoogde eindgebruik van het product in een bouwwerk.

Fabrikanten en importeurs dienen deze verklaringen te verzorgen en aan te bieden aan hun afnemers (groothandel) om deze op hun beurt aan hun klanten aan te kunnen bieden.

Elektrische leidingen die bedoeld zijn voor het functioneren en in stand houden van bouwwerken vallen onder deze CPR met betrekking tot hun gedrag bij brand. Elektrische leidingen worden hierbij geclassificeerd in verschillende (brand)klassen. Wanneer welke (brand)classificatie moet worden toegepast is de verantwoordelijkheid van Europese lidstaten zelf. In Nederland is hiervoor NEN 1010:2015 opgesteld, welke met ingang van 1 januari 2017 is opgenomen in het bouwbesluit.

NEN 8012:2015 geeft een methodiek voor het maken van een keuze ten aanzien van het elektrische leidingtype of glasvezelleidingtype in de (elektrische) installatie ter beperking van het gevaar van brandvoortplanting en rookontwikkeling (‘reaction to fire’) van en via deze elektrische leidingen met inbegrip van glasvezelleidingen. Bovendien wordt in deze methodiek rekening gehouden met het beperken van de gevolgschade van brand, als dat voor de desbetreffende situatie relevant is. Bij deze methodiek worden elektrische leidingen met inbegrip van glasvezelleidingen onderverdeeld naar brandklasse, rookklasse, vallende brandende deeltjes corrosiviteit/zuurgraad van de verbrandingsgassen.

Via onderstaande link kunt u in de tabel de websites van onze leveranciers vinden, waar zij hun prestatieverklaringen gepubliceerd hebben. Het overzicht wordt periodiek aangevuld met nieuwe locaties. U kunt deze verklaringen hier zelf downloaden, maar u kunt bij vragen uiteraard ook contact opnemen met uw contactpersoon van de verkoop, die u graag verder helpt.

Daarnaast kunt u ook gratis gebruik maken van het webportaal dat is opgezet vanuit de ijzerwarenbranche op  www.certificaten.org.

Onze CE Prestatieverklaringen