Stofvrij werken in de bouw

Bij werkzaamheden in de bouw komt veel stof vrij. De fijnstof die hierbij vrijkomt is zeer schadelijk voor de gezondheid. De stof bevat veel kankerverwekkende stoffen, zoals kwarts, hardhout, asbest, chroom en nikkel. Stofvrij werken is daarom ontzettend belangrijk en bovendien wettelijk verplicht.

Verplichting stofvrij werken

De Inspectie SZW controleert regelmatig bouwplaatsen en dan met name op blootstelling aan zichtbaar stof dat vrijkomt in de ademzone van de werknemer. De wettelijke   grenswaarde voor blootstelling aan stoffen als fijnstof moet onder de 0,075 mg/m³ blijven. Alleen dan loop je geen risico op gezondheidsschade. Dit is ontzettend weinig. Bijna alle werkzaamheden in de bouw overstijgen dit als er geen maatregelen genomen worden. Volgens de arbeidsomstandighedenwet moeten beschermende maatregelen genomen worden volgens de STOP-strategie.

De stappen in de STOP-strategie dienen in de juiste volgorde genomen te worden:

  • Vervangen van een gevaarlijke stof door een niet of minder gevaarlijke stof (Substitutie)
  • Technische maatregelen die helpen om blootstelling te voorkomen
  • Werkafspraken maken die helpen om blootstelling te voorkomen of te verminderen (Organisatorische maatregelen)
  • Dragen van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen 

TNO labels

TNO heeft een prestatietoets ontwikkelt waarmee aangetoond wordt hoe lang met gereedschap i.c.m. een stofzuiger gewerkt kan worden zonder de grenswaarde te overschrijden. Tijdens de toets wordt het gereedschap i.c.m. de stofafzuigkap, afzuigslang en stofzuiger getest tijdens het bewerken van kalkzandsteen, beton, hout en overige materialen. De meetresultaten worden getoetst aan de geldende grenswaarden van de schadelijke stoffen. De waarde wordt tenslotte omgerekend naar een uurlabel. Dit label toont dan aan hoeveel uur er per dag gewerkt kan worden met de geteste combinatie gereedschap/stofzuiger met toebehoren.


meer informatie

Wil je meer informatie over stofvrij werken of advies? Neem contact met één van onze vestigingen.
Zij helpen je graag.