Keuren ladders, trappen en steigers

Ladders, trappen en steigers worden in de bouw veelvuldig gebruikt. Dit wordt ook wel draagbaar klimmateriaal genoemd. Een val van een ladder, trap of steiger kan grote gevolgen hebben. Daarnaast worden veel ongelukken veroorzaakt door onjuist gebruik van het materiaal. Isero helpt om de kans op ongelukken te verkleinen, door je te ondersteunen in het veilig gebruik van draagbaar klimmateriaal. Laat je materiaal daarom regelmatig keuren door onze keurmeesters en vraag ons om advies over het gebruik.

Keuren ladders en trappen verplicht

Wettelijk gezien is het niet verplicht ladders en trappen te keuren. Wel ben je verplicht te zorgen voor een veilige werkomgeving. Voor de veiligheid van de gebruiker en de omgeving is het zeer aan te raden het materiaal jaarlijks te keuren.

NEN 2484

De technische eisen waaraan een (draagbare) ladder of (draagbere) trap dient te voldoen wordt beschreven in de Europese productnorm EN-131. Voor Nederland gelden er specifieke eisen beschreven in de Warenwet (Warenwetbesluit draagbaar klimmaterieel) voor alle toepassingen en de Nederlandse norm NEN 2484 voor professioneel gebruik. Aangezien alle 3 de normen eisen stellen aan de deugdelijkheid en veiligheid van draagbaar klimmateriaal wordt draagbaar klimmateriaal gekeurd op alle 3 de normen.

Voorbeeld:

  • Steunbeugel bij een dubbel oploopbare trap ( Warenwet Besluit draagbaar klimmateriaal)
  • Basisverbreding bij ladders hoger dan 3 meter (EN-131)
  • Drukvaste spreidstandbeveiliging bij een 3-delige reform ladder (NEN2484)
Rolsteigers vallen onder de NEN-EN 1004.

Onze keurmeesters keuren volgens een vaste checklist. Ze inspecteren het materiaal op beschadigingen en aanwezigheid van onderdelen. Zodra het materiaal wordt goedgekeurd, wordt de keuringssticker geplakt waarop aangegeven staat wanneer de volgende keuring plaats moet vinden.


Keuren steiger verplicht

Volgens de Arbowet ben je verplicht steigers periodiek te laten keuren. Hoe lang er tussen de keuring zit, wordt bepaald aan de hand van een risicoanalyse van de keurmeester. In de meeste gevallen moeten steigers jaarlijks opnieuw gekeurd worden.

NEN-EN 1004

(Rol)steigers worden gekeurd volgens NEN-EN 1004.

Onze keurmeesters keuren steigers volgens een vaste checklist. Dit houdt in dat alle onderdelen los gekeurd worden. Lever de steiger dan ook gedemonteerd bij ons aan. Bij goedkeuring wordt de keuringssticker geplakt waarop aangegeven staat wanneer de volgende keuring plaats moet vinden.


Keuren op locatie

Onze keurmeesters komen graag langs om het draagbaar klimmateriaal te keuren. Ligt het materiaal op verschillende locaties? Dan maken we per locatie een afspraak.

Keuren op bij een isero vestiging

Isero heeft 4 vaste keuringslocaties waar afwisselend 1 keer in de 4 weken gekeurd wordt:

Bekijk de agenda wanneer er op welke vestiging gekeurd wordt.

Isero Tool Management

Wanneer je veel machines in beheer hebt, is het lastig overzicht te houden. Isero kan deze zorg uit handen nemen. Wij keuren al het gereedschap en de eventuele arbeidsmiddelen zoals valbeveiliging, ladders, trappen en steigers en zorgen ervoor dat dit geregistreerd wordt in een overzichtelijke online omgeving. Wanneer je onverwachts bezoek van de inspectie krijgt, is in één oogopslag te zien wanneer het gereedschap voor het laatst gekeurd is én dat je voldoet aan de wetgeving. Bekijk voor meer informatie onze pagina over ons Isero Tool Management systeem.


MEER WETEN?

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Isero helpt u graag met het keuren van uw ladders, trappen en steigers. Neem contact op met uw accountmanager of (dichtstbijzijnde) vestiging.