PBM Valbeveiliging

Bijna dagelijks vindt er in Nederland een arbeidsongeluk uit de categorie ‘val van hoogte’ plaats. In de top 3 van sectoren waarin de meeste ‘val van hoogte’ ongelukken gebeuren, staat de bouw op de tweede plaats. Het gaat dan in veel gevallen om een val van een dak, platform of (open) vloer, een val van een ladder/trap en/of een val van een steiger. Veel van deze ongelukken kunnen voorkomen worden wanneer er gebruik wordt gemaakt van de juiste valbeveiliging voor de werkzaamheden én de werknemer goed getraind is in het nut en het gebruik van valbeveiliging. Isero verzorgt i.s.m. haar leverancier toolboxen Veilig werken op hoogte. Deze kunnen gegeven worden op locatie of op één van onze vestigingen.

Wat is valbeveiliging?

Valbeveiliging is een verzamelnaam voor permanente en mobiele valbeveiliging. Permanente valbeveiliging is verwerkt op gebouwen in de vorm van een ankerpunt op het dak of een railing. Onder mobiele valbeveiliging vallen o.a. veiligheidsharnassen, vallijnen, valstopapparaten en veiligheidshaken. Mobiele valbeveiliging is echter alleen veilig wanneer het voldoet aan het ABC-principe. Wanneer u veel werkt op daken heeft u te maken met platte en schuine daken. Hierbij moet per situatie gekeken worden wat de beste combinatie van artikelen is om veilig te kunnen werken. Niet alle valbeveiligingsets zijn in dit soort gevallen toepasbaar, maar moet er bijvoorbeeld een andere lijn gebruikt worden.

Waarom valbeveiliging?

De Arbowet schrijft voor dat iedereen die op of boven de 2,5m werkt, verplicht is om valbeveiliging te dragen. De uitzondering hierin is dat wanneer er gewerkt wordt boven open water of boven een weg, dan geldt ook de verplichting tot het dragen van valbeveiliging ongeacht of u lager dan 2,5m aan het werk bent.

Wanneer moet ik valbeveiliging dragen?

Werkt u boven de 2,5m dan bent u wettelijk verplicht valbeveiliging te dragen. De wet schrijft niet voor of u gebruik moet maken van mobiele of permanente valbeveiliging. In de meeste gevallen voert de werkgever een risico inventarisatie uit en hieruit komt welke PBM artikelen gebruikt moeten worden tijdens welke werkzaamheden en stelt deze ter beschikking. Zo ook de valbeveiliging. De werkgever blijft verantwoordelijk voor het gebruik van valbeveiliging door werknemers en dient er dus op toe te zien dat de valbeveiliging gedragen wordt.

Wanneer welke valbeveiliging verplicht?

Wanneer u werkt op een hoogte boven de 2,5m is valbeveiliging verplicht. Echter op een plat dak, waar de afstand tussen de dakrand 4m is én een duidelijk markering aanwezig is, hoeft dit niet.

Valbeveiliging voor schuine en platte daken

Vanuit de risico inventarisatie kan Isero i.s.m. leverancier All Risk advies geven over de aanbevelingen die hieruit komen.

2 personen met valbeveiliging op plat dak

Wanneer is valbeveiliging verplicht op een steiger?

Als er netten zijn gespannen rondom de steiger is valbeveiliging niet verplicht. Wanneer dit niet het geval is, geldt ook hier de 2,5m regel. Er zijn speciale valbeveiliging sets voor op een steiger.

Is valbeveiliging verplicht op een hoogwerker?

Valbeveiliging voor in een (schaar)hoogwerker is nog niet wettelijk verplicht, maar van groot belang om dit wel te doen. Er zijn speciale sets voor het werken in een (schaar)hoogwerker. Dit is een harnas met een positioneringslijn van 1m die naast u vastgeklikt wordt.

Valbeveiliging voor ladders

Wanneer u werkt op een vaste ladder, zoals bij elektriciteitsmasten, zijn er speciale sets. Dit bestaat uit een harnas, een lijn en een meelopende klem. Of een set wat bestaat uit een harnas en een korte lijn die u aan de ladder vastmaakt.

Valbeveiliging voor kanaalplaatvloer

Er zijn geen standaard sets voor het werken met kanaalplaatvloeren. Afhankelijk van het soort kanaalplaat en de situatie van de werkplek, kunnen wij hierin adviseren.

Waar moet valbeveiliging aan voldoen?

Goedgekeurde valbeveiliging voldoet aan de geharmoniseerde NEN normen (NEN-EN 365). Minimaal één keer per jaar moet volgens de wet de valbeveiliging gekeurd worden. Wanneer de valbeveiliging niet jaarlijks gekeurd wordt riskeert u een fikse boete en nog belangrijker: falen van een zeer belangrijk (levensreddend) beschermingsmiddel. Isero heeft gecertificeerde keurmeesters die uw valbeveiliging voor u kunnen keuren.

Hoe moet u een veiligheidsharnas aantrekken?

Het harnas trekt u eerst aan als een jas over de schouders. Vervolgens klikt u de banden om uw benen vast.

Wie mag valbeveiliging keuren?

Gecertificeerde keurmeesters op het gebied van hijsmiddelen en valbeveiliging mogen valbeveiliging keuren. Onze keurmeesters zijn hierin gecertificeerd conform NEN 818 en NEN EN 361/363. Zij kunnen voor u jaarlijks de keuring hiervan uit handen nemen.

Wanneer moet ik mijn valbeveiliging vervangen?

Het is belangrijk dat u voor ieder gebruik alle onderdelen goed inspecteert. Ziet u iets wat u niet vertrouwt of al een duidelijke beschadiging? Neem dan geen risico en lever uw valbeveiliging direct in voor een keuring of neem contact met ons op zodat wij het op locatie kunnen keuren.

Harness suspension trauma (Hangtrauma)

Harness suspension trauma (HTS) is een onderwerp wat niet bij iedereen bekend is en erg wordt onderschat. Hangen in een harnas na een val kan levensbedreigend zijn en daarom is snel handelen van levensbelang.

Maar waarom is het nou zo gevaarlijk?

Het gebruik van valbeveiliging is erg belangrijk en kan levens redden. Echter is te lang hangen in het harnas levensbedreigend. Dit komt omdat er na de val druk op vaten bij de beenbanden komt. Bloed kan hierdoor vanwege niet goed van de benen naar boven gepompt worden. De circulatie wordt hierdoor verstoord wat ervoor zorgt dat de bloeddruk zakt, misselijkheid optreed en het zuurstofniveau daalt. Hierdoor raak je vaak al binnen een half uur bewusteloos en kun je, afhankelijk van de conditie, maximaal na 20 minuten te komen overlijden.

  • Veilig werken door gebruik van een harnas afgesteld op het lichaam
  • Blijf in de buurt van een collega
  • Ga nooit alleen op hoogte werken
  • Draag je mobiele telefoon bij je
  • Probeer na de val je benen te blijven bewegen
  • Gebruik anti beknellingskoorden

Met de antibeknellingskoorden kun je een hangtrauma actief voorkomen doordat je de bloedcirculatie kunt stimuleren. Het is een lus waarin je na een val je voeten plaatst om de bloedsomloop via de spieren op gang te houden.

Redding na een val is cruciaal. Collega’s moeten snel handelen bij een hangtrauma. Bel 112 direct en wacht niet op hulpdiensten. Verleen eerste hulp afhankelijk van de toestand: reanimeer als nodig, leg bewusteloze slachtoffers in zijpositie en overleg met aanspreekbare slachtoffers over verdere maatregelen. Rust en levensreddende acties mogen niet vertraagd of overgeslagen worden.

Meer weten?

Isero denkt graag met u mee over uw pbm's en werkkleding.

Bekijk hieronder ons assortiment bouwhelmen of neem contact op met uw vestiging.