Constructieankers? Gebruik een momentsleutel

Bij het verwerken van constructieankers (bijvoorbeeld FAZ ankers van Fischer) is men al jaren volgens het Bouwbesluit (par 1.3 lid 1.6 t/m 1.11 en ETAG 001-1 par4.0) verplicht om draaimomentgereedschap te gebruiken. In de praktijk blijkt dat er  vaak gebruik wordt gemaakt van slagmoeraanzetters.Dit gaat al jaren goed maar dit hebben we te danken aan de veiligheidsmarge die, bijvoorbeeld Fischer heeft op het voorgeschreven draaimoment. De kracht van slagmoeraanzetters is de laatste jaren echter flink gestegen. Hierdoor wordt  nu vaak in de marge gewerkt van wat een constructieanker maximaal aan kan. Dit kan grote en levensgevaarlijke gevolgen hebben, maar dat lijkt men zich nog niet te realiseren. Dus graag attenderen wij u hier op.

In de regelgeving wordt het als volgt omschreven:

De levensduur van een anker moet op zijn minst overeenkomen met de levensduur van de constructie. Deze richtlijn is opgesteld in de veronderstelling dat de geschatte gebruiksduur van het anker voor het beoogde gebruik ten minste 50 jaar is.

Wanneer niet aan de verwerkingsvoorschriften van het product voldaan wordt, wordt niet de fabrikant of de verkopende partij verantwoordelijk gehouden, maar de constructeur. Het is dus zaak dat u zich goed laat informeren en de voorschriften in acht neemt.

Voor meer advies, zie onderstaande tabel of vraag advies via onze vestiging.
Terug naar nieuws